Rättssäkerheten i brottmål
� ifrågasatt av Justitiekanslern
   
 
Titel:Rättssäkerheten i brottmål � ifrågasatt av Justitiekanslern
Utgivningsår:2007
Omfång:210 sid.
Förlag:Lunds Domarakademi
ISBN:9197564117
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Lunds Domarakademi ordnade den 2 november 2006 ett seminarium om rättssäkerheten i brottmål med utgångspunkt i Justitiekanslerns rapport Felaktigt dömda. I panelen ingick professorn Hans-Gunnar Axberger, överåklagaren Lisbeth Johansson, justitiekanslern Göran Lambertz, hovrättslagmannen Staffan Levén, justitierådet Johan Munck, generalsekreteraren Anne Ramberg och professorn Peter Westberg.

I denna bok redovisas paneldeltagarnas inledningsanföranden. Efter seminariet har några byggt ut sina inledningsanföranden, inte minst mot bakgrund av den livliga diskussion som förekommit i olika sammanhang efter seminariet. I boken finns också ett avsnitt i vilket redovisas den avslutande diskussionen. Boken avslutas med en kortfattad beskrivning av de tolv fall som behandlas i Justitiekanslerns rapport.
 
  © 2017 Jure AB