Adoption
   
 
Författare:Sverne Arvill Ebba , Svensson Agnetha
Titel:Adoption
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:279 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012382
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 524 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas lagstiftningen om adoption och den praktiska adoptionsprocessen genom olika myndigheter. Boken är en juridisk hjälp genom adoptionsprocessen varför den inte tar upp de känslomässiga och psykologiska aspekterna av att bilda familj genom adoption. Förutom en genomgång av svenska bestämmelser och internationella regler och konventioner tas i boken upp hela adoptionsprocessen genom olika organisationer, socialnämnder, nämnden för internationella adoptioner, domstolar m.m. på ett praktiskt och systematiskt sätt. Särskild fokus sätts på socialnämndens utredningar, tidsaspekter, medgivande och uppföljningar. Föräldrars skyldigheter, arvsregeler, namn och medborgarskap och barnets rättsliga ställning följs genom hela processen. Vidare tas ekonomiska aspekterna och sekretessfrågor upp.

Förutom att innehållet har uppdaterats är den stora nyheten i denna andra upplaga är den numera obligatoriska föräldrautbildningen. Boken kan användas som ett stöd och vägledning i socialnämndernas ställningstaganden. Även för blivande föräldrar som vill veta vad en adoptionsprocess innebär. Som bilagor finns ett antal formulär för adoptionsprocessen samt adekvata lagtexter.
 
  © 2017 Jure AB