Nya LAS-regler 2007/2008
� Nya regler för tidsbegränsat anställda, föräldralediga och information i anställningsfrågor
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Nya LAS-regler 2007/2008 � Nya regler för tidsbegränsat anställda, föräldralediga och information i anställningsfrågor
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:132 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9789176102756
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

Denna boken behandlar nya regler för tidsbegränsat anställda, föräldralediga och information i anställningsfrågor. Lagen om anställningsskydd utgör en grundsten i den moderna arbetsrätten, lagen påverkar varje anställningsförhållande.

Efter flera politiska turer har riksdagen nu fattat beslut om viktiga förändringar av lagen med avseende på tidsbegränsade anställningar (med allmän visstidsanställning), information till arbetstagare om viktiga anställningsvillkor, information till tidsbegränsat anställda om lediga fasta anställningar, avskaffande av regeln om extra anställningstid och förstärkt skydd för föräldralediga. Till den sistnämnda lagändringen kopplas vissa förändringar i föräldraledighetslagen. I denna bok kommenteras de nya lagreglernas innehåll och praktiska betydelse.
 
  © 2017 Jure AB