Bokföringslagen - En guide till ändamålsenlig bokföring
   
 
Titel:Bokföringslagen - En guide till ändamålsenlig bokföring
Utgivningsår:2007
Omfång:42 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144048109
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 337 SEK exkl. moms

 

I denna skrift, utgiven i samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, beskrivs de tvingande och viktiga bestämmelser som återfinns i bokföringslagen, BFL. De flesta verksamheter är enligt lag skyldiga att ha en löpande bokföring och att avsluta denna, antingen genom ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers hjälper företagen att bygga upp en ändamålsenlig redovisning, som är till nytta både för företaget självt och för dess intressenter.

Denna skrift innehåller en beskrivning av bestämmelserna i BFL så som de tillämpas från och med 1 januari 2007, samt råd om hur bestämmelserna ska tillämpas i praktiken.
 
  © 2017 Jure AB