Pharmaceutical Patents in Europe
   
 
Författare:Domeij Bengt
Titel:Pharmaceutical Patents in Europe
Utgivningsår:2000
Omfång:364 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006018
Produkttyp:Inbunden
Serie:Stockholm Studies in Law
Ämnesord:Immaterialrätt

SLUT på förlag

 

Här behandlas de juridiska frågor som finns kring läkemedelspatent i Europa. Författaren redogör för vilka krav som ställs för att ett patent skall kunna meddelas och hur omfattande ensamrätten tillåts bli. Det innebär att såväl patentbarhetsrekvisiten som intrångsprövningen studeras. Vidare behandlas en rad andra frågeställningar vid läkemedelspatent, t.ex. reglerna om tilläggsskydd. Utgångspunkten är det Europeiska patentverkets praxis, men även nationell europeisk patenträtt och relevant EG-rätt behandlas. I separata analysavsnitt studeras det redovisade rättsläget utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Boken är en uppdaterad och omarbetad version av Bengt Domeijs doktorsavhandling från år 1998.
 
  © 2017 Jure AB