Ds 2007:40 Godkännande av Prümrådsbeslutet
   
 
Titel:Ds 2007:40 Godkännande av Prümrådsbeslutet
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:83.
Utgivningsår:2007
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228371
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:40
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås godkännande av ett utkast till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet ("Prümrådsbeslutet").
Utkastet innehåller bestämmelser som syftar till att utveckla informationsutbytet inom unionen, framförallt vad gäller DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregisteruppgifter. Bestämmelser finns även om samarbete för förebyggande av terroristbrott samt andra former av samarbete, främst gemensamma insatser inom unionen och bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Därutöver innehåller utkastet dataskyddsbestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB