Balans 2008
   
 
Titel:Balans 2008
Anmärkning:Utkommer med 10 nr per år.
Utgivningsår:2008
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:BALANS08
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , Ekonomi

Pris: 583 SEK exkl. moms

 

Detta är FAR SRS tidskrift för fri och obunden debatt om redovisning och revision affärsjuridik och andra frågor inom revisionsbyråbranschens intresseområden. Den innehåller reportage, nyheter och kommentarer.
 
  © 2017 Jure AB