Europaperspektiv 1999
� årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Europaperspektiv 1999 � årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Utgivningsår:1999
Omfång:214 sid.
Förlag:Nerenius & Santérus
ISBN:9164801640
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Europaperspektiv nr. 1999
Ämnesord:EU-rätt , Statsvetenskap och politik , Ekonomi

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I denna årgång diskuteras hur ”samverkan, ”samarbete” och ”samgående” – tre betydelser av den europeiska integrationen – förhåller sig till varandra på olika sakområden.

De ekonomiska essäerna kretsar kring hur den den genomförda valutaunionen förändrar förutsättningarna på marknaden och i den ekonomiska politiken.

De juridiska essäerna belyser hur det etableras rättslägen inom praktiskt viktiga områden, trots att det principiella förhållandet mellan union och medlemsländer är blandat och oklart.

De statsvetenskapliga essäerna söker t.ex. klargöra innebörden av unionen som förhandlingsmaskineri och hur partierna praktiskt verkar för en växande samsyn över gränserna.
 
  © 2017 Jure AB