SOU 2007:90 Straffskalan för mord
   
 
Titel:SOU 2007:90 Straffskalan för mord
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2007
Omfång:237 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228487
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Straffnivåutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:90
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 257 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår ändringar av lagstiftningen i syfte att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. Därutöver skall utredningen överväga vissa frågor som rör straffmätning för brott generellt. I delbetänkandet behandlas frågan om straffskalan för mord samt vissa anknytande frågor.
Enligt nuvarande lag döms för mord till fängelse i tio år eller på livstid. Utredningen föreslår att straffet för mord skall vara fängelse i lägst tio och högst 18 år eller på livstid. En motsvarande utvidgning föreslås för de flesta övriga brott för vilka fängelse på livstid är föreskrivet.
 
  © 2017 Jure AB