IT-handboken - Vägledning för revision
   
 
Titel:IT-handboken - Vägledning för revision
Utgivningsår:2007
Omfång:57 sid.
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9789189678699
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 221 SEK exkl. moms

 

Boken är en vägledning för revision av ett företags informationssystem. Denna handbok skall vara ett stöd för revisorn i samband med planering, bedömning och genomförandet av en revision av ett företags informationssystem. Boken ger underlag för att bedöma hur sårbar verksamheten är beroende på företagets datoriserade informationssystem. Den ger revisorn underlag för att hjälpa företaget på rätt väg vad avser ökad säkerhet och förbättrade rutiner.
 
  © 2017 Jure AB