SJÖFS 2007:20 Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) - Band 1-2
   
 
Titel:SJÖFS 2007:20 Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) - Band 1-2
Anmärkning:Sjöfartsverkets författningssamling.
Utgivningsår:2007
Omfång:980 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138324035
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

SLUT på förlag

 

Denna författningssamling innehåller Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om förpackat farligt gods till sjöss med den officiella svenska översättningen av den 33:e ändringen av IMDG-koden utgiven av IMO (International Maritime Organization).

IMDG-koden = The International Maritime Dangerous Goods Code
 
  © 2017 Jure AB