Diktatur
� om ofrihetens politiska system
   
 
Författare:Karvonen Lauri
Titel:Diktatur � om ofrihetens politiska system
Utgivningsår:2008
Omfång:202 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695430
Serie:Pocketuniversitetet SNS Förlag nr. 7
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag

 

Boken anlägger ett brett perspektiv på de minst demokratiska politiska systemen och tar upp frågor som: Vad menas med diktatur? Hur förhåller sig diktatur till andra statsformer? Vilka typer av diktatur kan man urskilja? Olika teorier om uppkomsten av diktatoriska system granskas liksom orsakerna till diktaturers fortlevnad.

En bred kartläggning av diktatoriska statsformer under den gångna trettioårsperioden visar på intressanta förskjutningar i diktaturens geografi och i diktatoriska staters ekonomiska och kulturella egenskaper. Detaljerade fallstudier av fem moderna diktaturer – Nordkorea, Brunei, Vitryssland, Libyen och Burma – pekar mot en rad mekanismer som upprätthåller icke-demokratiska maktstrukturer. Avslutningsvis reflekterar författaren över diktaturens framtid.

Boken är främst avsedd för lärare och studerande i statsvetenskap vid universitet och högskolor, särskilt inom ämnesområdet jämförande politik. Den är också av intresse för alla som är engagerade i frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

Lauri Karvonen är professor i statskunskap vid Åbo Akademi.
 
  © 2017 Jure AB