Statsskick
� Att bygga demokrati
   
 
Författare:Karvonen Lauri
Titel:Statsskick � Att bygga demokrati
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:191 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695454
Serie:Pocketuniversitetet SNS Förlag nr. 2
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag

 

En demokratisk stat kan organiseras på många olika sätt. Statsmakten kan förbehållas den centrala nivån eller delas mellan huvudstaden och regionerna. Parlamentet kan vara den suveräna representanten för folkviljan eller dela denna uppgift med en folkvald president. Demokratiska val kan förrättas med skilda metoder. Hur riksdagen är utformad varierar. Den rättsliga kontrollen av politiken skiljer sig mellan olika länder, och statens författning kan spela en mer eller mindre aktiv roll i det politiska livet.

Vad beror det på att stater har valt olika lösningar på dessa punkter? Vad får det för konsekvenser att statsskicken varierar? Boken är baserad på bred forskning och ger klara och tydliga svar på dessa frågor. Boken är främst avsedd att användas inom universitets- och högskoleutbildning, men kan läsas av alla som funderar över grundläggande frågor om demokrati och statsinstitutioner.

Lauri Karvonen är professor i statskunskap vid Åbo Akademi. Han har skrivit en rad böcker inom området jämförande politik.
 
  © 2017 Jure AB