Festskrift till Marianne Levin
   
 
Titel:Festskrift till Marianne Levin
Utgivningsår:2008
Omfång:749 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013297
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter , Immaterialrätt

Pris: 1991 SEK exkl. moms

 

Under snart trettio år har Marianne Levin varit hängiven forskare och lärare vid Stockholms universitet, en gärning som inte minst har präglats av rättspolitik i dess bästa bemärkelse – att skapa förändring till något bättre, utan att ge avkall på den rättsvetenskapliga traditionen.

Sommaren 2007 fyllde Marianne Levin 65 år och inom de närmaste åren, kommer hon att emeriteras som professor i civilrätt vid Stockholms universitet. För att hedra hennes mångsidiga och framstående gärningar, vill kolleger, vänner och lärjungar tillägna henne en Festskrift.

De 38 artiklarna i festskriften:
- Peter Adamsson: Högskolans forskning och patenträttens nyhetskrav
- Steve Anderman: Intellectual Property Rights and Competition Law: Accommodations and Conflicts
- Antonina Bakardjieva Engelbrekt: Accommodating the interests of the copyright consumer: New institutional dynamics in the wake of the Infosoc Directive
- Henrik Bengtsson: Det moderna marknadsrättsliga formskyddet
- Ulf Bernitz: Otillbörliga affärsmetoder. Det nya EG-direktivet och vad det innebär
- Håkan Borgenhäll: Beviskrav vid immaterialrättsliga ersättningskrav
- Niklas Bruun: Bildjournalistik, pressfrihet och upphovsrätt
- Mads Bryde Andersen: Bør ”immaterialretten” fastholdes som universitetsfag?
- Karin Cederlund: Bubbel som champagne? – Om immateriella rättigheter i jämförande reklam
- François Curchod: The End of the Tunnel for The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs
- Adolf Dietz: Regulation of Copyright Law in the new Part IV of the Russian Civil Code: Regression in System, but Moderate Progress in Substance
- Bengt Domeij: Know-howlicenser efter ett offentliggörande
- Thomas Dreier: A statesman and a princess, a rock star’s girlfriend and a goalie: Personality rights with regard to one’s own image – an ongoing story
- Josef Drexl: Intellectual property and competition: Sketching a competition-oriented reform of TRIPs
- Mario Franzosi: Patentable Invention: a Definition
Gustavo Ghidini and Valeria Falce: Upgrading Trade Secrits as IPRs. A Recent (and Instructive) Passo Falso of Italian IP Law
- Annina H. Persson: Upphovsrätt – en udda egendomskategori i sakrättsliga och insolvensrättsliga sammanhang
- Gunnar W. G. Karnell: Den upphovsrättsliga dofträtten – en gökunge i ett allt risigare bo
- Annette Kur: Small Cars, Big Problems? – An Analysis of the ECJ’s Opel./.Autec Decision and its Consequenses
- Hans Henrik Lidgard: Konkurrensrättsligt intrång i immaterialrättsskyddat område
- Cecilia Magnusson Sjöberg: Den digitala bilden som personuppgift
- Alexander von Mühlendahl: Geographical Indications and Trade Marks in the European Union: Conflict or Coexistence Per Jonas Nordell: Qui tacet consentire videtur. Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten
- Marcus Norrgård: Intrångsprövningen i patentmål – borde vi gå in för en mer strukturerad prövningsmodell?
- Lars Pehrson: Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång. Några teoretiska och praktiska aspekter
- Aurora Plomer: Constitutional Limits on Moral Exemptions To European Biotech Patents
- Thomas Riis og Jens Schovsbo: Brugerrettigheder i varemærkeretten
- Ole-Andreas Rognstad: Opphavsrettens balanse. Avtale eller lovregler?
- Jan Rosén: Vem sänder och vem ansvarar? Upphovsrätt och närstående rättigheter i transnationella TV-sändningar i Europa
- Claes Sandgren: Rättsvetenskaplig publicering i en ny tid
- Peter Seipel: Alone no more
- Dieter Stauder and Stefan Luginbuehl: Summary of arguments on the ECJ decisions GAT v LuK and Roche Nederland BV et al. V Primus and Goldenberg – an interim report
- Are Stenvik: Designrettens krav om nyhet og individuell karakter
- Joseph Straus: The Scope of Protection Conferred by European Patents on Transgenic Plants and on Methods for Their Production
- Paul L.C. Torremans: Three Dimensional Trade Marks and Designs for Packaging
- Richard Wessman: Omständigheter och principer i varumärkesrätten
- Li Westerlund: Compulsory Licensing and Its Surreptitious Equivalent of Western Society
- Sanna Wolk: Anställda uppfinnares ersättningsrätt
- Bengt Domeij: Bibliografi över Marianne Levins juridiska författarskap 1980–2007
 
  © 2017 Jure AB