SOU 2008:14 Timmar, kapital och teknologi
� vad betyder mest?
   
 
Titel:SOU 2008:14 Timmar, kapital och teknologi � vad betyder mest?
Anmärkning:Bilaga 6 till Långtidsutredningen 2008
Utgivningsår:2008
Omfång:172 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229170
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2008
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:14
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

I den senaste rapporten från Långtidsutredningen beskrivs utvecklingen av förädlingsvärdet och produktiviteten i näringslivet under den senaste 10-årsperioden. I rapporten skrivs även denna utveckling fram till år 2020.

Följande frågestållningar bl.a. analyseras:
- Vilken faktor har störst betydelse för produktivitetsutvecklingen:antal arbetade timmar, kapitalets sammansättning eller produktionsteknologin?
- Hur påverkar arbetskraftens sammansättning, t.ex. när det gäller utbildningsnivå, produktivitetsutvecklingen?
 
  © 2017 Jure AB