Prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
   
 
Titel:Prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Utgivningsår:2008
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708076
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:76
Ämnesord:Arbetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB