Regeringens skrivelse 2007/08:77 ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:77 ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän
Utgivningsår:2008
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708077
Serie:Propositioner nr. 2007/08:77
Ämnesord:Internationell rätt , Arbetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB