Prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter
   
 
Titel:Prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter
Utgivningsår:2008
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708056
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:56
Ämnesord:Internationell rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB