Ds 2000:67 Att granska sig själv
� en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen
   
 
Titel:Ds 2000:67 Att granska sig själv � en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen
Utgivningsår:2000
Omfång:226 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213540
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:67
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 142 SEK exkl. moms

 

Detta är en övergripande studie av den kommunala miljötillsynens omfattning, kvalitet, inriktning och utförande. Här behandlas också de centrala myndigheternas och länsstyrelsernas roller. Studien bygger på omfattande enkäter och intervjuer med inspektörer och miljöchefer i landets samtliga kommuner.
 
  © 2017 Jure AB