SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag
   
 
Titel:SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2007:56.
Utgivningsår:2008
Omfång:334 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229439
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om revisorer och revision
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:32
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen skall ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång till den ordning som gällde före år 1988. I dag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Utredningen föreslår bl.a. att förvaltningsrevisionen avskaffas.
 
  © 2017 Jure AB