Prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2008
Omfång:238 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:100
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB