Barn som aktörer
� en slutpunkt
   
 
Författare:Olsen Lena , Saldeen Åke
Titel:Barn som aktörer � en slutpunkt
Utgivningsår:2008
Omfång:271 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786895
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Barn som aktörer nr. 3
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 658 SEK exkl. moms

 

Föreliggande bok innehåller sex uppsatser skrivna inom ramen för forskningsprogrammet Barn som aktörer, nämligen:
- Lotta Dahlstrand ”Barn som ekonomiska aktörer”
- Hans Eklund ”Barns processuella ställning”
- Mats Kumlien ”Spelets regler. Några synpunkter på den rättsliga begränsningen av våldsskildringar i media”
- Lena Olsen ”Barn och reklam – perspektiv på de relevanta rättsliga argumenten”
- Anna Singer ”Barns och ungdomars skadeståndsansvar – ett alla tiders dilemma”
- Josef Zila ”Egenmäktighet med barn. En straffrättslig studie.”
Boken utgör den sista volymen i serien och har därför benämnts Barn som aktörer – en slutpunkt.
 
  © 2017 Jure AB