KPMG Vägledning inför bokslutet 2007
   
 
Titel:KPMG Vägledning inför bokslutet 2007
Anmärkning:Inklusive Supplement, år 2008.
Utgivningsår:2007
Omfång:115 sid.
Förlag:KPMG
ISBN:9789197505284
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 625 SEK exkl. moms

 

Denna vägledning behandlar nyheter i lagar och normer på redovisningsområdet, skatteområdet och det associationsrättliga området. Även nyheter när det gäller koder, avtal och tillsyn för noterade företag behandlas. Vägledningen behandlar främst de nyheter som påverkar boksluten år 2007, och nyheter som träder i kraft senare behandlas något mer översiktligt. Vägledningen behandlar de nyheter och ändringar som offentliggjorts fram till och med den 10 september 2007.

I vägledningen anges i början av varje avsnitt när lagstiftningen respektive normgivningen träder i kraft, eller planeras att träda i kraft, om tidigare tillämpning uppmuntras eller tillåts samt när det gäller de avsnitt som innehåller nyheter från IASB även statusen i EUs godkännandeprocess.

Informationen i denna vägledning är av generell karaktär och kan därför vara otillräcklig för beslut i ett specifikt ärende. Den som har frågor eller vill ha ytterligare upplysningar är naturligtvis välkommen att kontakta någon av författarna till denna vägledning.
 
  © 2017 Jure AB