The Law of Demurrage
   
 
Författare:Tiberg Hugo , Brand Daniel
Titel:The Law of Demurrage
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:695 sid.
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:9781847031365
Produkttyp:Inbunden
Serie:British Shipping Laws
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 5383 SEK exkl. moms

 

Professor Hugo Tibergs klassiska standardverk The Law of Demurrage har utkommit i sin femte upplaga.

Boken ger en heltäckande beskrivning av rättsområdet och är avsedd för både sjörättsjurister och andra som kommer i kontakt med ämnet. Bland annat behandlas befraktarens skyldigheter och avvägningar, liggetid och beräkning av liggetid, rättsliga och kontraktuella aspekter, skadestånd liksom relationen till köp. Boken är exempelvis användbar vid upprättandet av resecertepartier liksom vid tvister.

Den femte upplagan behandlar centralt skandinavisk, engelsk, amerikansk, fransk, tysk, holländsk belgisk och italiensk rätt och berör mer perifert bl.a. spansk, grekisk, turkisk, japansk och kinesisk rätt.

Hugo Tiberg var intill sin pensionering föreståndare för sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet. Han har ett omfattande författarskap bakom sig och mycket bred erfarenhet av både teoretisk och praktisk sjörätt.


English description:
The Law of Demurrage by Hugo Tiberg is one of the most respected titles in its field, presenting a thorough treatment of all aspects of laytime and demurrage. It examines both the legal and commercial aspects of the subject, explaining what actually happens in port during laytime and how demurrage can arise, alongside detailed examination of legal principles and the contractual and liability issues involved.

In what is an inherently international area of law, it provides not only a UK common law perspective but also covers civil law principles, together with examination of case law from Scandinavia, China, Japan and other key maritime jurisdictions.

Contents:
Part One
General Background

1. The Charterer’s Duties
2. The Charterer’s Options
3. Foreseeability
4. Influence of Customs
5. Applicable Law

Part Two
Lay Time

6. The Lay Time Obligation
7. Beginning of the Lay Time
8. Calculation of the Lay Time
9. Excuses
10. despatch Calculation
11. End of the Charterer’s Liability

Part Three
Demurrage and Damages for Detention

12. Demurrage
13. Damages for detention
14. The Claim for Demurrage
15. Demurrage in a Contract of Sale

Appendix: A chart explaining similar/alternative phrases used in this field.

Index
 
  © 2017 Jure AB