Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag 2008-2009
   
 
Författare:Fristedt Daniel , Sundqvist Sven-Ivan
Titel:Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag 2008-2009
Utgivningsår:2008
Omfång:148 sid.
Förlag:SIS Ägarservice AB
ISBN:9789197764407
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

Uppslagsverket Styrelser och Revisorer innehåller svenska börsföretags styrelser och revisorer efter bolagsstämmorna som hålls under våren.

Cirka 60 sidor av analyser ger svar på en rad frågor. Till exempel:
• Hur stor andel kvinnor finns i börsföretagens styrelser?
• Vilka av de 100 högst värderade börsföretagen har 25 eller fler procent kvinnor i styrelserna? Vilka har inte kvinnor?
• Är den utländska andelen styrelseledamöter större eller mindre än den kvinnliga andelen?
• Vilka styrelsemedlemmar har suttit längst i styrelserna?
• Vilka revisorer har suttit i åtta eller fler år i ett och samma företag?
• Vilken styrelse har "störst tyngd"?
• Vilka är valberedningarnas "proffs"?
• Hur följer företag redan nu "Svensk kod för bolagsstyrning"?
 
  © 2017 Jure AB