Tillväxt, stagnation, kaos
� En institutionell studie av underutvecklingens orsaker och utvecklingens möjligheter
   
 
Författare:Gunnarsson Christer , Rojas Mauricio
Titel:Tillväxt, stagnation, kaos � En institutionell studie av underutvecklingens orsaker och utvecklingens möjligheter
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:352 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695584
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 288 SEK exkl. moms

 

Fattigdomen i världen skall halveras till år 2015, enligt FN:s Millenniedeklaration. Målet skall nås genom ökad och jämnare fördelad ekonomisk tillväxt. Problemet är att utvecklingen i tredje världen under de senaste decennierna kommit att bli alltmer polariserad. Stora framgångar i vissa länder står i bjärt kontrast till den majoritet av länder där tillväxten varit helt otillräcklig. Vad krävs då för att en hållbar tillväxtprocess, som möjliggör minskad fattigdom och ökad levnadsstandard, skall komma till stånd? Denna fråga utgör det genomgående temat i boken.

Författarna hävdar att en tillväxtprocess som skall kunna skapa förbättrade livsvillkor måste vara förankrad i ett institutionellt nationellt regelverk som gör det möjligt för alla att delta i marknadsekonomin. På vissa håll, främst i Stillahavsasien, har sådana institutioner varit vägledande. I andra delar av världen saknas de, och detta kan förklara varför stagnation och kaos fortfarande råder.

I denna tredje upplaga av Tillväxt, stagnation, kaos har samtliga kapitel uppdaterats och utvidgats med aktuella data och forskningsresultat.

Christer Gunnarsson är professor i internationell ekonomi och företagande vid Lunds universitet. Mauricio Rojas är docent i ekonomisk historia och riksdagsman.
 
  © 2017 Jure AB