Det ekonomiska tänkandets historia
   
 
Författare:Sandelin Bo , Trautwein Hans-Michael , Wundrak Richard
Titel:Det ekonomiska tänkandets historia
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:167 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695591
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 217 SEK exkl. moms

 

Det ekonomiska tänkandets historia är en grundläggande bok i ekonomisk doktrinhistoria. Den inleds med en presentation av Platons och Aristoteles tankar och fortsätter med skolastikerna, merkantilisterna, fysiokraterna och den moderna nationalekonomins grundare Adam Smith. Via Karl Marx, Knut Wicksell och John Maynard Keynes når den så fram till våra dagar.

Boken beskriver olika ekonomiska skolor och visar hur de vuxit fram, ur varandra eller i opposition mot varandra. Den avslutas med en presentation av några uppmärksammade vetenskapsteoretiska idéer om de allmänna betingelserna för en disciplins utveckling.

Denna fjärde upplaga är kraftigt reviderad och utökad. Bo Sandelin är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet. Hans-Michael Trautwein är professor i internationell ekonomi vid Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Richard Wundrak har varit professor vid Nordeuropainstitutionen vid universitetet i Greifswald och gästforskare vid Göteborgs universitet.
 
  © 2017 Jure AB