Lön
   
 
Författare:Granqvist Lena , Regnér Håkan
Titel:Lön
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:95 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695782
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 17
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag

 

Hur ser lönestrukturen ut på den svenska arbetsmarknaden? Hur fungerar den lokala lönebildningen i praktiken? Boken beskriver de centrala teorierna om lönebildning.

Eftersom det individuella inslaget i lönebildningen numera är mycket omfattande, ligger fokus på teorier som har betydelse för den enskilda arbetstagaren och den lokala arbetsplatsen.

Författarna ger även en internationell utblick och diskuterar sambandet mellan globalisering och lönebildning.

Lena Granqvist och Håkan Regnér är båda doktorer i nationalekonomi och verksamma vid Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

 
  © 2017 Jure AB