Nordic Statistical Yearbook 2008
� Nordisk statistisk årsbok 2008
   
 
Titel:Nordic Statistical Yearbook 2008 � Nordisk statistisk årsbok 2008
Upplaga:46 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:144 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9789289317535
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nord nr. 2008:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 352 SEK exkl. moms

 

Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 46:e gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser vara en sammanfattande och överskådlig redovisning av statistik över samhällsförhållandena i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I många av tabellerna redovisas också uppgifter om de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med årsboken är att lägga fram sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna.
 
  © 2017 Jure AB