Ny juridik 3:2008
   
 
Titel:Ny juridik 3:2008
Anmärkning:För prenumeration kontakta Jure, telnr 08-6620080.
Utgivningsår:2008
Omfång:95 sid.
Förlag:VJS
ISBN:9789171991324
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Ny juridik nr. 2008:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

I Den nya konkurrenslagen sammanfattar Helene Andersson och Elisabeth Legnerfält de viktigaste nyheterna i den konkurrenslag som trädde i kraft den 1 november i år. Lagen innebär en ytterligare harmonisering i förhållande till de konkurrensrättsliga regler som gäller inom EG och medför ett antal nyheter.

Erik Danhard går i artikeln Juridiken vid rekrytering igenom vad som gäller vid anställning. En arbetsgivare har tidigare fritt kunnat välja vem som ska anställas, men den senaste tidens rättsutveckling har gjort att det numera finns vissa begränsningar i den fria anställningsrätten.

Björn Forssén startar i artikeln TVL – sämre för rättssäkerheten än FRA-lagen? en debatt om var gränserna går för Skatteverkets möjligheter att tillämpa lagen om särskilda tvångsåtgärder avseende klientmaterial hos advokatbyrån.

EU-kommissionen har nyligen föreslagit en helt ny typ av bolag, ett europeiskt privat bolag – SPE – som kan bli ett alternativ till att starta ett svenskt aktiebolag. Carl Svernlöv och Erik B:son Blomberg beskriver i artikeln detta förslag.

Maria Fritz och Jörgen Hettne gör i artikeln Rättsfall från EG-domstolarna en översikt över viktigare domar som meddelats av EG-domstolen och förstainstansrätten under andra kvartalet 2008.

Rättsfall från EG-domstolarna

 
  © 2017 Jure AB