Mamma och pappa inför rätta
   
 
Författare:Schiratzki Johanna
Titel:Mamma och pappa inför rätta
Utgivningsår:2008
Omfång:167 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787076
Ämnesord:Familjerätt , Processrätt

Pris: 218 SEK exkl. moms

 

Denna bok rör en av barnrättens mest kontroversiella frågor, nämligen om domstolar tar ovidkommande hänsyn till föreställningar om kön när de avgör tvister om vårdnad, boende och umgänge. Som ett led i undersökningen analyseras samtliga 2004 års hovrättsdomar om vårdnad, boende och umgänge samt ett urval hovrättsdomar från år 2007. Resultaten visar sammanfattningsvis att domstol inte tar otillbörlig hänsyn till föräldrarnas kön. Med andra ord motsäger undersökningen den uppfattning som ibland förs fram, nämligen att utgången i vårdnadsmål skulle kunna förklaras med att rättsordningen, eller enskilda domare, är pappa-, eller mammavänliga. Avgörande för utgången är istället positionalitet, stabilitet och hur föräldrarnas tidigare engagemang för barnet sett ut. Med andra ord avgörs tvisten långt innan en domstol har att bedöma den.
 
  © 2017 Jure AB