Fattigdom i folkhemmet - från socialbidrag till självförsörjning
� Välfärdsrådets rapport 2008
   
 
Författare:Dahlberg Mats , Edmark Karin , Hansen Jörgen , Mörk Eva
Titel:Fattigdom i folkhemmet - från socialbidrag till självförsörjning � Välfärdsrådets rapport 2008
Utgivningsår:2008
Omfång:150 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695683
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Ekonomi

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Under det senaste decenniet har målet att halvera socialbidragstagandet stått högt upp på den politiska dagordningen i Sverige. Detta mål har dock visat sig vara mycket svårt att uppnå. I dag genomförs en rad reformer inom socialförsäkrings-systemet som riskerar att öka antalet bidragshushålll, vilket ytterligare sätter fokus på frågan hur politiken kan utformas för att minska antalet bidragshushåll.

SNS Välfärdsråd 2008 analyserar hur social- och arbetsmarknadspolitiken kan utformas för att fler socialbidragstagare ska få jobb. Rådet kartlägger social-bidragstagarna och diskuterar olika åtgärder. Erfarenheter från välfärds-reformer i andra länder, forskning om vad som styr socialbidragstagandet samt effekterna av olika svenska reformer redovisas. Barnens situation tas upp i ett separat kapitel.

Avslutningsvis presenterar författarna förslag på hur samhället bör organisera arbetet för att på ett ekonomiskt hållbart sätt förbättra situationen för de ekonomiskt utsatta.

 
  © 2017 Jure AB