Ophavsretsloven
� med kommentarer
   
 
Författare:Schønning Peter
Titel:Ophavsretsloven � med kommentarer
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:819 sid.
Förlag:Forlaget Thomson
ISBN:9788761922113
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Immaterialrätt , Utländsk rätt

Pris: 1869 SEK exkl. moms

 

Hovedsigtet med bogen er at gennemgå den danske ophavsretslovgivning. Lovkommentaren er et standardværk i dansk ophavsret og kan både give overblik og detaljeret specialviden.

Bogen giver grundige kommentarer til alle paragrafferne i ophavsretsloven med udførlige henvisninger til litteratur og retspraksis.

Den indeholder lovteksten til ophavsretsloven samt et indledende afsnit, der bl.a. redegør for ophavsrettens baggrund og begrundelse, de ophavsretlige forvaltningsorganisationer og de internationale regler på området, herunder EU-direktiverne. Bogens hoveddel består af kommentarer til de enkelte paragraffer, og sidst findes der et domsregister og et omfattende stikordsregister.

Siden 3. udgaven, der udkom i 2003, er der gennemført ikke færre end syv ændringslove til ophavsretsloven, som nu er indarbejdet i bogen. Desuden er bogen ajourført i forhold til ny litteratur og retspraksis.

Målgruppen for bogen er advokater, virksomhedsjurister, offentligt ansatte og andre, der kommer i berøring med ophavsretten.
 
  © 2017 Jure AB