Din upphovsrätt och andras
   
 
Författare:Ahlberg Kerstin
Titel:Din upphovsrätt och andras
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:245 sid.
Förlag:Norstedts Akademiska Förlag
ISBN:9789172275805
Ämnesord:Immaterialrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en handbok för medarbetare i medierna och andra intresserade som beskriver vilka rättigheter de själva har och vad de får göra med andras texter, bilder och inspelningar.

En journalist arbetar dagligen med upphovsrättsliga frågor. Dels är hennes egna verk upphovsrättsligt skyddade, dels hanterar hon andras verk och riskerar att göra intrång i deras rätt. Det finns alltså dubbel anledning till att upphovsrätten måste ingå i det journalistiska kunnandet.

Denna den fjärde upplagan av boken behandlar upphovsrättslagen i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2007. Boken innehåller ett helt nytt avsnitt om länkning, och behandlar också rättspraxis som tillkommit sedan den förra upplagan, samt de nya reglerna om upphovsrätt i det senaste kollektivavtalet mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna.
 
  © 2017 Jure AB