Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet Jubileumshäfte 2007
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet Jubileumshäfte 2007
Utgivningsår:2008
Omfång:250 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172232921
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Förord

Med anledning av den juridiska fakultetens i Stockholm hundraårsjubileum ger JT här ut ett antal uppsatser av yngre forskare vid fakulteten. Avsikten är att låta forskare vid fakulteten som är mitt i karriären att presentera sina ämnen och sin forskningsinriktning. Vi vill på detta sätt presentera forskningsområden som är och kan förväntas bli livaktiga vid fakulteten. Temat för häftet är centrala eller eviga frågor inom olika forskningsområden. Författarna har därmed givits möjligheter att arbeta såväl tillbakablickande som framåtblickande. Det finns också exempel på bidrag med debattinriktning, något som ligger väl i linje med JT:s allmänna inriktning.

Kent Källström Jesper Öberg


Innehållsförteckning:

s. 3 Förord

s. 7 100 år med immaterialrätt – stabilitet, dynamik och utmaningar
Dan Eklöf

s. 20 Den allmänna fastighetsrätten – återblick och framåtblick
Jonny Flodin, Richard Hager

s. 35 Den sociala civilrättens framväxt
Kent Källström

s. 48 Utvecklingslinjer inom svensk offentlig rätt under de senaste hundra åren
Annika Lagerqvist Veloz Roca

s. 54 Eviga frågor inom skadestånds- och försäkringsrätt
Jessika van der Sluijs, Marie-Louise Larsson

s. 71 Rättshistoria, några tankar om innehåll och former
Max Lyles

s. 88 Förmögenhetsrätten under de senaste hundra åren och där bortom – några spridda nedslag
Annina H. Persson, Göran Millqvist

s. 103 Svenska myndigheter som EU-myndigheter
Jane Reichel

s. 113 Handikappjuridikens bakgrund och framväxt: frågan om samhällsdelaktighet för personer med funktionshinder
Richard Sahlin

s. 125 Från Kreuger till af Sandeberg – prospektansvaret i svensk rätt under 1900-talet
Catarina af Sandeberg

s. 140 Sjölagen. En åldrande nordisk dinosaurie?
Johan Schelin

s. 148 The European Constitutional Crisis and its Consequences on the Euro
Sideek M. Seyad

s. 161 Den internationaliserade skatterätten
Jesper Öberg, Roger Persson Österman, Teresa Simon Almendal
 
  © 2017 Jure AB