Affärssystem
   
 
Författare:Magnusson Johan , Olsson Björn
Titel:Affärssystem
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:234 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144053660
Ämnesord:Ekonomi , Organisation och ledarskap

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Affärssystem som fenomen har alltsedan datoriseringens frammarsch under 1960-talet vuxit mer eller mindre obehindrat. Under denna tid har systemen expanderat till att innefatta alltmer funktionalitet, till ett läge där vi idag pratar om verksamhetsövergripande system. Dessa system utgör idag en grundplatta för organisationer och dess värdeskapande processer. I och med detta blir förståelse för systemens syfte och begränsningar nödvändig för att fullt ut kunna förstå hur en verksamhet fungerar.

I denna andra upplaga behandlas affärssystem utifrån premissen att fenomenet innefattar alla former av standardiserade, verksamhetsövergripande systemstöd, det vill säga allt från CRM och ERP-system till integrationsplattformar som EAI och SOA. Ett särskilt fokus läggs på effekterna av tjänstepaketerad leverans av affärssystem, SaaS.

Utöver detta beskriver boken upphandlings- och införandeförfarandet av affärssystem, samt presenterar fall där olika processer som kundvård, redovisning, personalhantering et cetera beskrivs handgripligt i en rad nu aktuella affärssystem. Presentationen av fall i olika affärssystem syftar till att skapa en konkret förståelse för läsaren kring hur denna typ av lösning fungerar och ser ut.

Boken vänder sig i första hand till personer som vill få en övergripande förståelse för fenomenet affärssystem och har tagits fram för att möta krav från blivande civilekonomer, civilingenjörer och systemvetare samt praktiker som vill få en snabb överblick över området.
 
  © 2017 Jure AB