Diskrimineringslagen i arbetslivet
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Diskrimineringslagen i arbetslivet
Utgivningsår:2008
Omfång:251 sid.
Förlag:Talentum Fakta
ISBN:9789197731959
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

En ny sammanhållen diskrimineringslag gäller fr.o.m. den 1 januari 2009. I denna bok behandlas skyddet mot diskriminering i arbetslivet, d.v.s. sådan diskriminering av arbetssökande, arbetstagare, praktikanter och inlånad/inhyrd personal som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och ålder.

 
  © 2017 Jure AB