Marknadsorientering
� myter och möjligheter
   
 
Författare:Mattsson Lars-Gunnar
Titel:Marknadsorientering � myter och möjligheter
Utgivningsår:2008
Omfång:352 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147088928
Ämnesord:Marknadsföring , Organisation och ledarskap , Ekonomi

Pris: 412 SEK exkl. moms

 

Framgångsrik marknadsorientering kräver kunskaper om hur marknader förändras och fungerar. Det gäller att inte fastna i myter och vanföreställningar.

I denna unika bok, utgiven i samarbete med MTC, ger ledande svenska marknads- och marknadsföringsforskare, varav 19 professorer i företagsekonomi, sina synpunkter på marknadsorienteringens myter och möjligheter. De gör det med utgångspunkt i sin omfattande forskning om interaktion, relationer och marknadsnätverk.

I 18 kapitel behandlas hur marknadsorienteringen påverkas av bl.a. globalisering, informations- och produktionsteknologi, tjänsteutveckling, näringspolitik och relationen mellan samarbete och konkurrens. Boken ger en praktisk och teoretiskt grundad helhetsbild med många illustrativa företagsexempel. Den vänder sig i första hand till beslutsfattare i näringslivet, men är också lämplig som kurslitteratur.
 
  © 2017 Jure AB