Prop. 2008/09:106 Kredit till Island
   
 
Titel:Prop. 2008/09:106 Kredit till Island
Utgivningsår:2009
Omfång:133 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809106
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:106
Ämnesord:Ekonomi , Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om kredit till Island om högst 6,5 miljarder kronor som tillägg till Internationella valutafondens, IMF, samordnade finansiella insatser.
 
  © 2017 Jure AB