SOU 2009:21 Redovisning av kommunal medfinansiering
   
 
Titel:SOU 2009:21 Redovisning av kommunal medfinansiering
Utgivningsår:2009
Omfång:63 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231586
Kommitte:Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:21
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 203 SEK exkl. moms

 

Utredningen menar att det behövs nya regler för hur kommuner och landsting som lämnar bidrag till byggande av statlig infrastruktur ska hantera bidragen i sin redovisning.

Utredaren föreslår därför att det i lagen om kommunal redovisning införs en bestämmelse som innebär att bidrag till statlig infrastruktur ska tas upp som tillgång i balansräkningen för att sedan skrivas av under anläggningens bedömda nyttjandetid.

På så sätt åstadkoms en jämnare belastning på bidragsgivarnas resultat och därigenom en bättre matchning mellan kostnad och nytta. Genom den föreslagna ändringen undviks också de hittills upplevda problemen med balanskravet.

 
  © 2017 Jure AB