Affärsjuridiska uppsatser 1998/1999
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 1998/1999
Utgivningsår:2001
Omfång:491 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784568
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 533 SEK exkl. moms

 

Innehållsförteckning:

"Ansvarsfrihetens gränser - en aktiebolagsrättslig studie av tillämpningsområdet för ansvarsfriheten i 15:5 st 1 ABL" av Anna Elm, Uppsala universitet

"Skydda kunskap. Säkerhetsåtgärder i civilprocess avseende konkurrensklausuler och företagshemligheter" av Per Pålsson, Lunds universitet

"Miljöhänsyn i den individuella tillämpningen av 6, 8 samt 19 §§ KL" av Andreas Sundén, Lunds universitet

"Återföring av kapital - särskilt genom inlösen och förvärv av egna aktier" av Carl Westerberg, Stockholms universitet

"LAS tillämplighet på företagsledare" av Anders Wilhelmsson, Göteborgs universitet
 
  © 2017 Jure AB