Nätets juridik
� Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999
   
 
Författare:Koivumaa Ari
Titel:Nätets juridik � Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999
Utgivningsår:2000
Omfång:197 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230665
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 1999
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

Utvecklingen på informationsteknologins område har under det senaste årtiondet varit särskilt präglad av de öppna datanätens framväxt. I synnerhet utvecklingen av Internet och dess tillgängliggörande för den breda allmänheten har signifikant förändrat informationsförmedlingen. Utvecklingen har också inneburit besvärliga rättsliga problem.

Denna bok behandlar datanätens juridik och uppmärksammar särskilt:

- datasäkerheten, bl.a. rättsliga problem med anknytning till digitala dokuments bevisvärde,

- persondataskyddet, särskilt dess verkningar på elektronisk handel och överföring av persondata på Internet,

- elektronisk administration av upphovsrätt på nätet,

- självreglering på nätet, särskilt försök att reglera innehållet på nätet genom etiska regler,

- teleregleringen, och hur denna kommer att påverkas av konvergensen mellan telekommunikations-, media- och informatiksektorerna.

Artiklarnas tyngdpunkt ligger på den europeiska och internationella utvecklingen.

Boken innehåller även nationella rapporter över de nordiska ländernas utveckling inom rättsinformatikens område.
 
  © 2017 Jure AB