Norsk Lovkommentar 2008
   
 
Författare:Lødrup Peter , Kaasen Knut , Tjomsland Steinar
Titel:Norsk Lovkommentar 2008
Anmärkning:3 volymer samt register.
Utgivningsår:2008
Omfång:4470 sid.
Förlag:Gyldendal Akademisk
ISBN:9788205390164
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

Norsk Lovkommentar er et komplett kommentarverk for norske lover og et førstehånds oppslagsverk i 3 bind, skrevet av 300 ledende jurister i Norge.

Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på 9 fagredaktører og hovedredaktørene professor Peter Lødrup, høyesterettsdommer Steinar Tjomsland og professor Knut Kaasen. Gjennom utfyllende lovkommentarer får du henvisninger til andre lover, forarbeider, rettsavgjørelser, forskrifter og annen relevant juridisk litteratur. Siste hovedutgave er à jour pr. 1.1.2009 med alle lover som er sanksjonert i stortingets vårsesjon 2008.
 
  © 2017 Jure AB