Extern redovisning och finansiell analys - Övningar med facit
� Efter övergången till IFRS, före K3
   
 
Författare:Thomasson Jan
Titel:Extern redovisning och finansiell analys - Övningar med facit � Efter övergången till IFRS, före K3
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:145 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9789147074297
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 297 SEK exkl. moms

 

Detta är en bok om de lagar och regler som styr den externa redovisningen i Sverige, efter övergången till IFRS, men före K3.

Boken behandlar bl. a. lagar och rekommendationer, uppställningsformer för och innehåll i balans- och resultaträkningar, regler för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder samt skatterättsliga värderingsregler, grunder i koncernredovisning, utformning av årsredovisningar, kassaflödesanalyser, analys av företags resultat och ställning, deras likviditet, soliditet och räntabilitet.

Den nya, tolfte upplagan är allmänt aktualiserad och tar hänsyn till övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS, 2005, den nya aktiebolagslagen 2006, förenklade redovisningsregler 2007 och BFN:s pågående arbete med normer för onoterade företag. Kapitlen om koncernredovisning är anpassade till RR 1:00, och i dem beaktas även IASB:s nya standard om koncernredovisning, IFRS 3.
 
  © 2017 Jure AB