Finansrättsliga utvecklingslinjer
� några exempel
   
 
Författare:Gorton Lars , m. fl.
Titel:Finansrättsliga utvecklingslinjer � några exempel
Utgivningsår:2006
Omfång:269 sid.
Förlag:Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
ISBN:9789197037150
Serie:Finansierings- och kommersiellrättsliga studier nr. 7
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 332 SEK exkl. moms

 

Inledande ord
Lars Gorton

Basel II och dess förvaltning av det finansiella systemets förtroendekapital
Kristina Alling

Riskexponering och riskhantering i banker
Nina Larsson

Säkerställda obligationer
Eva Sundling

Insiderinformation – en utredning av begreppets innebörd enligt svensk rätt och av dess förenlighet med EG-rätten
Caroline Treiman
 
  © 2017 Jure AB