IT och juristutbildning
� Nordisk årsbok i rättsinformatik 2000
   
 
Författare:Wahlgren Peter
Titel:IT och juristutbildning � Nordisk årsbok i rättsinformatik 2000
Utgivningsår:2001
Omfång:197 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230657
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 2000
Ämnesord:IT-rätt , Övrigt

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

De nordiska länderna ligger väl framme då det gäller att utnyttja IT och telekommunikationer.
Tekniken medför i många sammanhang fördelar men en effektiv användning förutsätter också anpassningar i olika avseenden. Utvecklingen innebär inte minst att den juridiska utbildningen ställs inför helt nya och delvis mycket svåra uppgifter. Av betydelse i detta sammanhang är bl.a. att

- IT genererar nya rättsproblem och ställer krav på en kontinuerlig anpassning av utbildningens innehåll.

- IT förändrar förutsättningarna för det juridiska arbetet.

- IT kan användas för att utveckla de sätt på vilka utbildningen av jurister kan bedrivas.

Mot denna bakgrund presenteras i denna utgåva av nordisk årsbok i rättsinformatik flera juridiska utbildningsprojekt. Därtill beskrivs utbildningssituationen på flera nordiska universitet.

Vid sidan av utbildningstemat innehåller boken flera artiklar om aktuella IT-rättsliga frågor och, liksom tidigare år, redovisningar av pågående aktiviteter och utgivning av rättsinformatiskt material i de nordiska länderna.

Nordisk årsbok i rättsinformatik utkom för första gången 1984. Utgivningen handhas av en samnordisk redaktionskommitté.
 
  © 2017 Jure AB