Redovisning i fokus
   
 
Författare:Jennergren Peter
Titel:Redovisning i fokus
Utgivningsår:2008
Omfång:319 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144054780
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 297 SEK exkl. moms

 

Redovisning har fått större uppmärksamhet i samhällsdebatten. Detta gäller olika aspekter, såsom redovisningens förmåga att beskriva en organisations verksamhet, att påverka en organisations handlande och att utgöra underlag för att värdera en organisation. Redovisningens ökade uppmärksamhet är nära förknippad med den starka vertikala styrprocess som vuxit fram i börsföretag under de senaste två decennierna. Boken behandlar ett antal företeelser som kan relateras till denna utveckling.
 
  © 2017 Jure AB