Rehabiliteringskedjan
� och ledighet för att prova annat arbete
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Rehabiliteringskedjan � och ledighet för att prova annat arbete
Utgivningsår:2009
Omfång:53 sid.
Förlag:Talentum Fakta
ISBN:9789197731997
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Den nya ledighetslagen har en direkt koppling till den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Dessa regler innebär i princip att sjukpenning inte betalas ut efter 180 dagars sjukskrivning, om den försäkrade kan utföra något på den reguljära arbetsmarknaden förekommande arbete.

Lagen ger arbetstagare, som uppfyller kriterierna för rätten till ledighet, en absolut rätt att efter 90 dagars sjukskrivning vara ledig för att prova ett arbete hos en annan arbetsgivare. Den sjuke är alltså ledig från en grundanställning samtidigt som han eller hon har ett anställningsförhållande med en annan arbetsgivare.

Den praktiska tillämpningen av lagen ger upphov till ett antal praktiska frågor, till exempel om framförhållning och förläggning av ledigheten.
 
  © 2017 Jure AB