Finanskrisen
   
 
Författare:Lybeck Johan A.
Titel:Finanskrisen
Utgivningsår:2009
Omfång:280 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203191
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Världen befinner sig mitt i en finansiell kris som är den djupaste sedan den stora depressionen på 1930-talet. Hundratals banker har stängts av sina övervakande myndigheter, tvångs-fusionerats med starkare partner, nationaliserats eller fått mer kapital från skattebetalarna för att överleva men förblivit privatägda. Banker och försäkringsbolag har tagit kreditförluster på 1 500 miljarder dollar, motsvarande fyra gånger Sveriges BNP. IMF säger att slutnotan kan bli 4 biljoner dollar.

Hur kommer det sig att nästan ingen varnade för vad som höll på att hända? Hur kunde begränsade fall i bostads-priserna efter många års kraftig prisuppgång få sådana jättelika konsekvenser för övriga delar av ekonomin och stjälpa hela länder såsom Island? Och hur kom det sig att problemen spreds till andra länder som själva inte haft motsvarande överdrivna spekulativa prisstegringar på bostäder?

Finanskrisen är skriven på flera nivåer och vänder sig till läsare som söker en översiktlig och lättillgänglig förklaring till krisen, men också till mer avancerade läsare. Den innehåller tydliga läsanvisningar och efter varje kapitel finns en sammanfattning.

Johan A. Lybeck är Ph.D. i nationalekonomi och fil.lic. i statskunskap. Han har bland annat varit professor i national-ekonomi, bankdirektör vid Sparbankernas Bank med ansvar för finansiell strategi, chefekonom för Matteus Bank och Garantum Fondkommission samt vd för Finanskonsult AB. För närvarande är han rådgivare åt flera svenska finansiella institut.

 
  © 2017 Jure AB