Rättsfallssamling IT-rätt
   
 
Författare:Wahlgren Peter
Titel:Rättsfallssamling IT-rätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2000
Omfång:250 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139202305
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Skrifter från Institutet för rättsinformatik nr. 5
Ämnesord:IT-rätt

SLUT på förlag

 

I samlingen finns några centrala svar från de svenska domstolarna och regeringen i IT-rättsliga frågor som t.ex.: Skyddet för upphovsmän till elektroniskt utgivet material, datorprogram och liknande; Avtalsrättsliga svårigheter på IT-området; Problem i samband med myndigheters datorisering; personlig integritet, offentlighet och sekretess samt beivrande av datorrelaterade brottsliga handlingar.
 
  © 2017 Jure AB